Hindering Packaging IJmuiden

De sloop van bestaande opstallen en het realiseren van 700 m² uitbreiding van bestaand bedrijfsgebouw. Coördinatie van diverse disciplines rond de algehele werkzaamheden.

Werkzaamheden Holland Bouwregie:
Bouwmanagement, budget stellen, ontwerpen, vergunningprocedures, milieu melding, bestek en tekeningen werkniveau, aanbesteding, gunning en directievoering.

Opgeleverd: 2013