Wet kwaliteitsborging

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

We willen allemaal in Nederland kwalitatief goede gebouwen. Daarnaast wil de overheid graag meer toezicht en controle in de bouw, zodat de kwaliteit ook daadwerkelijk geborgd wordt. Daar is de Wet kwaliteitsborging voor in het leven geroepen. De nieuwe wet gaat naar verwachting per 1 januari 2024 in werking en wordt eerst van kracht voor de bouw en verbouw van eengezinswoningen en ‘simpele’ bedrijfspanden. Aannemers zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van bouw of verbouwing, voorschriften die in het Bouwbesluit staan. Ze zijn daarnaast verplicht om te zorgen voor een onafhankelijke, private kwaliteitsborging.

HOLLANDBOUWREGIE ondersteunt u als borger. We zijn een onafhankelijke kwaliteitsborger. We gaan u de Wet kwaliteitsborging uitleggen en we ontzorgen u waar nodig. We doen het samen. Borger en bouwer.